BREEAM-NL In-Use Woningen

DGBC werkt aan een BREEAM-NL beoordelingsrichtlijn voor bestaande woningen

Op dit moment is er nog geen beoordelingsrichtlijn voor bestaande woningen, maar dat gaat op korte termijn veranderen. BREEAM-NL In-Use Woningen wordt binnenkort gelanceerd. “Dit keurmerk is bedoeld voor partijen die woningvastgoed in bezit hebben, en inzicht willen in de duurzaamheidprestatie van deze woningen”, vertelt Leonie de Boer, projectmanager bij Dutch Green Building Council.

De beoordelingsrichtlijn voor bestaande woningen valt onder BREEAM-NL In-Use. “Dat is helemaal nieuw”, knikt Leonie enthousiast. “Er is momenteel alleen een richtlijn voor bestaand commercieel vastgoed, dus dit is de eerste beoordelingsrichtlijn waarmee de duurzaamheidprestatie van bestaande woningen kan worden bepaald. In principe is de opbouw hetzelfde als bij BREEAM-NL In-Use. Deze variant is echter speciaal ontwikkeld voor de certificering van woningen en woongebouwen, waarbij de woonbeleving van bewoners meetelt in de eindprestatie.”

BREEAM-NL In-Use Woningen is onder andere tot stand gekomen naar aanleiding van vraag vanuit de markt. Dat is ook logisch, vindt Leonie. “Want Nederland telt zo’n 7,8 miljoen bestaande woningen, waarvan meer dan 3 miljoen huurwoningen. Vanuit de overheid wordt gestreefd naar verduurzaming van de bestaande woningbouw, dus dan is nu de vraag: hoe ga je bepalen hoe duurzaam een woning is, en op welke vlakken er kan/moet worden verduurzaamd. Deze nieuwe beoordelingsrichtlijn kan hierbij helpen.”

Leonie de Boer, Projectmanager DGBC

Het is zeer interessant voor woningcorporaties en beleggers, want dit zijn partijen die in Nederland veel woningvastgoed in hun bezit hebben

Woningcorporaties en beleggers De beoordelingsrichtlijn is alleen bedoeld voor bestaande woningen, benadrukt Leonie. “Dat kunnen rijtjeshuizen zijn, maar ook een groot appartementencomplex of een vrijstaande villa. Het is daarom zeer interessant voor woningcorporaties en beleggers, want dit zijn partijen die in Nederland veel woningvastgoed in hun bezit hebben. Zij willen uiteraard graag weten hoe duurzaam hun vastgoed is, of hoe het duurzamer kan.”

Leonie is werkzaam bij DGBC sinds 1 maart 2019. Het afgelopen jaar heeft ze zich uitsluitend beziggehouden met de ontwikkeling van de nieuwe beoordelingsrichtlijn. “Het is heel interessant om hieraan te werken, omdat het zo vernieuwend is. Voor woningen is er nog vrij weinig op de markt; niet alleen in de BREEAM-wereld. In het algemeen wordt voor de bepaling van de duurzaamheid van een woning alleen gekeken naar het onderwerp ‘energie’. Duurzaamheid is echter zoveel meer dan ‘energie’, vooral bij woningen. Ik vind de ontwikkeling van deze richtlijn heel belangrijk omdat iedereen ergens woont. Het zou daarom mooi zijn als de duurzaamheidprestatie van alle woningen in Nederland bekend is, zodat er stappen kunnen worden gezet naar de realisatie van een duurzaam bebouwde leefomgeving.”

Deel deze pagina