Duurzaam wonen

Vesteda verduurzaamt woningportefeuille

Vesteda is sinds het bestaan van BREEAM-NL In-Use Woningen aan de slag met dit keurmerk. Middels de portfolio-aanpak zijn ze inmiddels in de laatste fase van het certificeren van ruim 2000 woningen. Stephan de Bie, programmamanager duurzaamheid bij Vesteda, vertelt er meer over.

Waarom vinden jullie duurzaamheid belangrijk? Vesteda heeft de ambitie om koploper te zijn in duurzaam wonen. Enerzijds door het realiseren van een duurzame woningportefeuille, anderzijds door voorop te lopen in kennis. Het realiseren van een duurzame - en dus toekomstbestendige - woningportefeuille dient twee doelen: een fijne en gezonde woning voor bewoners en een verantwoorde belegging met een goed rendement voor onze participanten. Echter, ook maatschappelijk neemt Vesteda hiermee haar verantwoordelijkheid. Om onze ambitie waar te maken, hebben wij ons een verschillende duurzaamheidsdoelstellingen gesteld. Deze doelen zijn integraal onderdeel van ons ondernemingsplan en komen tot uiting in al onze bedrijfsactiviteiten. Wij zijn ervan overtuigd dat onze inspanningen direct bijdragen aan de versterking van ons beleggingsfonds. 

Waarom BREEAM-NL? We waren op zoek naar een onafhankelijke certificering die de duurzaamheidsprestaties van onze portefeuille op complexniveau in kaart kon brengen en ons handvatten zou bieden om onze prestaties te verbeteren. Wij vinden namelijk dat het certificeringstraject geen doel op zich moet zijn, maar een startpunt voor verdere verduurzaming van onze gehele woningportefeuille.

In onze zoektocht hebben wij verschillende certificaten bestudeerd, maar deze bleken minder geschikt voor ons. Dit kwam bijvoorbeeld omdat ze onvoldoende in staat waren om onze duurzaamheidsprestaties in de volle breedte in kaart te brengen, te weinig verbetermaatregelen konden aanvoeren of omdat de kosten voor het certificeren van onze gehele portefeuille te hoog zouden uitvallen.

BREEAM In-Use Residential sluit het best aan op onze wensen. BREEAM geeft inzicht in duurzaamheidprestaties door niet alleen naar energie, maar ook naar andere onderwerpen te kijken, zoals gezondheid, fysieke klimaatrisico’s en hoe wij als verhuurder opereren. Daarnaast zijn we samen met de DGBC druk bezig om efficiëntieslagen door te voeren in het certificeringsproces. Hierdoor wordt een kostenreductie mogelijk, in combinatie met een betere kwaliteit. De uitkomst van het certificaat geeft ons op alle genoemde gebieden handvatten om verder te verbeteren. Het is mogelijk om per onderdeel een target te stellen. Elk onderdeel krijgt vervolgens een score, inclusief een advies hoe de target concreet kan worden verbeterd. Deze werkwijze spreekt mij enorm aan. Wel ervaren we nog dat de BREEAM In-Use is geschreven vanuit de utiliteit. Het zou een verbetering zijn om de vragen meer toe te passen op woningen, en met name op de invloed van de eigenaar. Daarnaast heeft BREEAM In-Use nog een sterke focus op energie en het energielabel. Maar mijn mening zou dit breder kunnen worden getrokken. Ik zou bijvoorbeeld graag meer vragen zien over klimaatverandering, natuurinclusiviteit en gezondheid. Dit zou ons een completer beeld geven van de duurzaamheidsprestaties van onze woningen.

Waarom pakken jullie de voorlopersrol? We zijn al enkele jaren bezig om een geschikte certificering te vinden die aan onze wensen zou voldoen. Omdat deze er nog niet was en we potentie in BREEAM zagen, hebben we aangedrongen bij de DGBC en BRE om dit samen te ontwikkelen. Nu het er is - en potentie heeft - pakken we de handschoen op om de portefeuille te certificeren. Uit de eerste resultaten ervaren we dat het certificaat nog niet optimaal is, maar ons al wel veel inzicht geeft. Dit kunnen we toepassen binnen onze organisatie. In de verschillende certificeringscycli hopen wij naast het verder verduurzamen van onze portefeuille ook te kunnen bijdragen aan de verdere verbetering van het certificaat. Het zou fijn zijn als het certificaat geschikt is voor alle woningbeleggers en -corporaties. Dit draagt niet alleen bij aan de verduurzamingsinspanningen in Nederland, maar we kunnen duurzaamheid dan ook beter met elkaar vergelijken.

In 2022 start DGBC met de ontwikkeling van een Beoordelingsrichtlijn voor BREEAM-NL Nieuwbouw woningen.

Neem contact op e-mail: helpdesk@dgbc.nl Telefoon: +31 (0)88 - 55 80 100 Adres: Zuid Hollandlaan 7, 2596 AL Den Haag

Ook expert of assessor worden? Bekijk hier de aankomende trainingen Blijf op de hoogte van BREEAM-NL Lees hier het laatste nieuws