ALLE ACTIES UIT DE ROUTEKAART

Acties in zes categoriën

In deze sectorale routekaart worden ontwikkelingen in de sector beschreven. Het format voor deze beschrijving volgt de lijn die door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is opgezet voor sectorale en portefeuille routekaarten voor maatschappelijk vastgoed. In de routekaart staan zowel de doelen voor de sector als de kansen en knelpunten. Deze punten zijn geordend aan de hand van de programmapaden uit het Deltaplan Duurzame Renovatie.

Wet- en regelgeving

Een keurmerk, norm of zelfs maar wettelijke ambitie ontbreekt nu nog voor het vastgoed in de logistieke sector. Daar wil de werkgroep uiteraard verandering in brengen. Daarnaast wordt er ingezoomd wat er wel kan, moeten zonnepanelen bijvoorbeeld verplicht worden op logistieke daken?

Techniek

Met een speciale Beslisboom maakt de werkgroep Logistiek inzichtelijk welke (technische) maatregelen er nodig zijn om een logistiek pand tot het niveau Paris Proof te verduurzamen. Ook wordt er gezocht naar verbanden met andere verduurzamingsuitdagingen zoals een circulaire economie en klimaatadaptatie.

Data en monitoring

Een uniform en inzichtelijk datasysteem kan een vliegwiel zijn voor de verduurzaming van logistiek vastgoed. Data bieden inzicht en maken de weg naar het doel duidelijk. Doel van de werkgroep is om eerst inzicht te krijgen in de huidige situatie en zo een benchmark op te stellen.

Financiering

Bij duurzame energiemaatregelen gaan 'de kosten voor de baten uit'. Daarnaast is het niet altijd de investeerder die ervan profiteert. De werkgroep Logistiek zet zich in om alternatieven voor de zogenoemde split-incentive voor te stellen en de duurzaamheidstoevoegingen aan een gebouw te waarderen in een taxatie.

Communicatie & PR

De werkgroep Logistiek bestaat uit duurzame koplopers binnen de sector. Om ook het peloton 'volgers' te bereiken, wordt er op diverse manieren gecommuniceerd met de markt. Dat houdt in dat er toegankelijke instrumenten worden ontwikkeld en de werkgroep zal het normeren op werkelijk verbruik promoten.

Voorbeelden

Een goed voorbeeld doet volgen. De werkgroep zal voorbeelden uit heel Nederland verzamelen. Denk daarbij aan voorbeeldgebouwen, maar ook aan initiatieven zoals een slimme oplossing om een split-incentive weg te nemen. De voorbeelden worden op de website van DGBC getoond, zodat de markt geïnspireerd raakt.

Expertgroepen De bovenstaande zes programmapaden zijn hetzelfde voor alle door DGBC op te stellen Sectorale Routekaarten voor de commerciële sectoren (Kantoren, Logistiek, Retail en Horeca). Veel acties overlappen sectoren. Daarom heeft DGBC per programmapad in het Deltaplan sectoroverstijgende expertgroepen opgericht om deze acties met de specialisten uit de betreffende sectoren uit te werken.

Bekijk hier de expertgroepen:

- Data & monitoring

- Energie

- Juridische zaken

Lees op de volgende pagina over de werkgroep Logistiek