Commitment

Het Paris Proof commitment bestaat in haar huidige vorm uit een commitment op operationeel energiegebruik. Vanuit DGBC willen we naar een verbreding van dit commitment met materiaalgebonden emissies. Deze intentieverklaring is hier een eerste stap in.

Intentieverklaring

Een verklaring van producenten, bouwers, architecten, ontwikkelaars, beleggers, investeerders, vastgoedeigenaren, adviseurs en kennispartijen om zich gezamenlijk in te zetten voor een gebouwde omgeving zonder materiaalgebonden emissies, emissies gerelateerd aan materialen en processen in bouw en renovatie. Ons uiteindelijke doel is een CO₂-neutrale bouwkolom voor 2040. Hierbij is het van belang dat naast operationele emissies ook materiaalgebonden emissies worden meegerekend en gereduceerd. Materiaalgebonden emissies dienen hiervoor extra aandacht te krijgen met concrete afspraken.

Producenten, bouwers, architecten en ontwikkelaars

Investeerders, beleggers en vastgoedeigenaren

Kennispartijen en adviseurs

handtekeningen tegen materiaalgebonden emissies

Wij producenten, bouwers, architecten en ontwikkelaars

Constateren dat

 • het aandeel van de materiaalgebonden emissies in de gebouwde omgeving in Nederland hoog is.
 • het belang van CO₂-reductie in de gebouwde omgeving daarmee groot is.
 • er een groot reductiepotentieel ligt.
 • er zowel sprake is van operationele als van materiaal gebonden emissies in een gebouw.
 • materiaalgebonden emissies nog niet voldoende aandacht krijgen binnen het bouwproces.
 • producenten, bouwers, architecten en ontwikkelaars onderdeel willen zijn van de oplossing naar lage materiaalgebonden emissies, niet van het probleem. 
 • de koplopers uit de bouwsector de uitdaging van een materiaalgebonden CO₂-neutrale bouwkolom willen aangaan.

Overwegen dat

 • wij ons committeren aan een CO₂-budget voor de CO₂-uitstoot in het proces van grondstoffen tot in gebouwen die wij bouwen/renoveren.
 • bij de vergunningverlening voor bouwprojecten onder andere op materiaalgebonden emissies wordt getoetst.
 • het traject naar emissievrij bouwen/renoveren nog veel innovaties vergt.
 • Een materiaalgebonden CO₂-budget de benodigde doelstellingen geeft om binnen de 1,5 graden Celsius opwarming van de aarde te blijven.

Verklaren dat

 • wij de transitie naar een materiaalgebonden CO₂-neutrale bouwkolom actief zullen ondersteunen.
 • wij bij het ontwerp van lopende en toekomstige projecten expliciet nagaan hoe ontwerp en materiaalkeuze kunnen bijdragen aan een lagere materiaalgebonden CO₂-uitstoot gedurende de bouw-, gebruiks- en hergebruiksfase.
 • wij bereid zijn om met alle medeondertekenaars de voortgang te bespreken van de transitie naar een materiaalgebonden CO₂-neutrale product- en materiaalkeuze.
 • wij tenminste halfjaarlijks afstemming hebben met de medeondertekenaars over de noodzakelijke acties in deze transitie.
 • wij transparant zijn over onze voortgang.
 • wij toe willen werken naar ambitieuzere CO₂-doelstellingen voor de gehele bouwkolom.
 • wij bereid zijn om in 2022 op dit gebied aan actieve kennisdeling te doen in een samenwerkingstraject met medeondertekenaars om kennis te ontwikkelen, innovaties te stimuleren en een snelle transitie te bevorderen. Bijvoorbeeld via monitoring, onderzoek, kennisdeling.
 • wij in onze projecten materiaalgebonden emissies meenemen in onze keuzes door middel van inzet van het Paris Proof Embodied Carbon protocol.
 • wij toewerken naar een commitment opgesteld in samenwerking met DGBC om materiaalgebonden emissies snel te reduceren met aanscherpingen per jaar. Dit commitment wordt bekrachtigd in 2022, of uiterlijk in 2023.

Wij investeerders, beleggers en vastgoedeigenaren

Constateren dat

 • het belang van CO₂-reductie in de gebouwde omgeving groot is.
 • er zowel sprake is van operationele als van materiaal gebonden emissies in een gebouw.
 • de koplopers uit de bouwsector de uitdaging van een Whole Life Carbon benadering willen aangaan om CO₂-uitstoot vanuit de gebouwde omgeving terug te brengen.
 • wij een belangrijke rol hebben in het reduceren van materiaalgebonden emissies in de bouwkolom.
 • de koplopers uit de bouwsector de uitdaging van een materiaalgebonden CO₂-neutrale bouwkolom willen aangaan

Overwegen dat

 • wij ons committeren aan een CO₂-budget voor de CO₂-uitstoot in het proces van grondstoffen tot in gebouwen waar wij in investeren, aankopen en in beleggen.
 • wij materiaalgebonden CO₂-reductiedoelstellingen meenemen in gunningscriteria.
 • wij materiaalgebonden CO₂-budget benodigde doelstellingen geeft om binnen de 1,5 graden Celsius opwarming van de aarde te blijven

Verklaren dat

 • wij bereid zijn om in 2022 op dit gebied aan actieve kennisdeling te doen in een samenwerkingstraject met medeondertekenaars om kennis te ontwikkelen, innovaties te stimuleren en een snelle transitie te bevorderen, bijvoorbeeld via monitoring, onderzoek, kennisdeling.
 • wij inzicht verschaffen in de materiaalgebonden CO₂-uitstoot van de gebouwen waarin wij investeren/beleggen/eigenaar van zijn.
 • wij in onze aankopen en investeringen materiaalgebonden emissies meenemen in onze keuzes door middel van inzet van het Paris Proof Embodied Carbon protocol.
 • wij toewerken naar een commitment opgesteld in samenwerking met DGBC om materiaalgebonden emissies snel te reduceren met aanscherpingen per jaar. Dit commitment wordt bekrachtigd in 2022, of uiterlijk in 2023.

Wij kennispartijen en adviseurs

Constateren dat

 • het belang van CO₂-reductie in de gebouwde omgeving groot is.
 • er zowel sprake is van operationele als van materiaal gebonden emissies in een gebouw.
 • de koplopers uit de bouwsector de uitdaging van een materiaalgebonden CO₂-neutrale bouwkolom willen aangaan.

Overwegen dat

 • wij ons committeren aan een CO₂-budget voor de CO₂-uitstoot in het proces van grondstoffen tot in gebouwen waar wij advies over geven.
 • kennispartijen, adviseurs, een stimulerende rol kunnen spelen bij het bevorderen en mogelijk maken van de innovaties en kennisdeling die voor de transitie naar emissievrij bouwen noodzakelijk zijn.
 • een materiaalgebonden CO₂-budget benodigde doelstellingen geeft om binnen de 1,5 graden Celsius opwarming van de aarde te blijven.

Verklaren dat

 • wij bereid zijn om in 2022 op dit gebied actief kennis te delen in een samenwerkingstraject met medeondertekenaars om kennis te ontwikkelen, innovaties te stimuleren en een snelle transitie te bevorderen, bijvoorbeeld via monitoring, onderzoek, kennisdeling.
 • wij onze opdrachtgevers zullen ondersteunen in advisering om te komen tot keuzes die de minste materiaalgebonden CO₂-impact met zich meebrengen.
 • wij in onze advisering materiaalgebonden emissies meenemen in onze keuzes door middel van inzet van het Paris Proof Embodied Carbon protocol.
 • wij toewerken naar een commitment opgesteld in samenwerking met DGBC om materiaalgebonden emissies snel te reduceren met aanscherpingen per jaar. Dit commitment wordt bekrachtigd in 2022.

Wij Transitieteam Circulaire Bouweconomie

Bekrachtigen dat

 • er zowel sprake is van operationeel als materiaal gebonden emissies in een gebouw.
 • het reduceren van materiaal gebonden emissies in de bouwkolom een belangrijke bijdrage levert aan de transitie naar een volledige circulaire economie.
 • een integrale beoordeling van emissies uit de operationele fase én de overige fasen van het bouwwerk een belangrijke stap vooruit is.
 • CO₂ reductie in de bouwsector essentieel is om binnen de 1,5 graden Celsius opwarming van de aarde te blijven.
 • CO₂ reductie in de bouwsector een venster biedt aan partijen om de totale milieu-impact van de bouwsector te reduceren en te komen tot een volledige circulaire bouweconomie. Denk daarbij aan reduceren van biodiversiteitsverlies, vervuiling, uitputting en andere milieuschade.
 • alle bovenstaande partijen een belangrijke bijdrage leveren aan de transitie naar een volledige circulaire economie.

Verklaren dat

 • het initiatief zich richt op één van negentien gereguleerde milieueffecten wat het risico van afwenteling op andere milieueffecten introduceert.
 • het Transitieteam wil afwenteling juist voorkomen en staat voor een integrale aanpak, waarbij alle milieueffecten worden meegewogen over de hele levenscyclus, inclusief hergebruik.
 • hierbij eenduidigheid in de markt van belang is om snelheid te maken over de gehele breedte van de verduurzamingsagenda.
 • het initiatief een goede eerste stap is om de markt grootschalig in beweging te krijgen leidend tot een meer circulaire bouweconomie.

Alle bovenstaande partijen doen een oproep

 • voor ketensamenwerking om gezamenlijk tot CO₂-reductie te komen in de bouwkolom
 • aan de overheid om deze beweging te faciliteren, aan te jagen en te versnellen waar dat mogelijk is.
 • aan de overheid om regelgeving aan te passen zodat we ook met onze materiaalgebonden emissies in ieder geval binnen het Parijsakkoord blijven.
 • aan andere partijen binnen en buiten de sector om zich aan te sluiten bij deze beweging.

Alle ondertekenaars op een rij

Onderteken jij ook?

Deze beweging komt al op gang, maar jij kan voor een versnelling zorgen. Ketensamenwerking is cruciaal om gezamenlijk tot CO₂-reductie te komen in de bouwkolom. Vele organisaties zullen zich gezamenlijk moeten inzetten om te werken aan een gebouwde omgeving zonder materiaalgebonden emissies. DGBC en de ambassadeurs van #BuildingLife roepen alle partijen binnen en buiten de sector op om zich ook aan te sluiten.

Tijdens het Paris Proof Embodied Carbon congres op 15 februari 2022 is de intentieverklaring officieel ondertekend.

Download hieronder de volledige intentieverklaring

Wil jij meer weten? Vul hier jouw gegevens in en we nemen contact met je op!

Van intentieverklaring naar Commitment

Samen met de ondertekenaars van de intentieverklaring werken we toe naar een commitment. Dit commitment om materiaalgebonden emissies snel te reduceren met aanscherpingen per jaar wordt in samenwerking met DGBC opgesteld en bekrachtigd in 2022.

Het Paris Proof Commitment, ondertekend door 40 marktpartijen, is de basis. In dit commitment beloven de ondertekenaars al het energieverbruik met twee derde te verlagen. Dit commitment zal in samenwerking uitgebreid worden waardoor we zowel operationele als materiaalgebonden CO₂-emissies terugbrengen.

De eerste conceptversie van de mogelijke uitbreiding van het bestaande Paris Proof Commitment is al beschikbaar.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Laetitia Nossek: l.nossek@dgbc.nl +31 (0)88 - 55 80 100

Inhoudsopgave

Meer weten over Building Life?