Werkgroep Logistiek

De werkgroep Logistiek is een brede vertegenwoordiging van partijen uit de keten: van beleggers tot leveranciers en van adviseurs tot eindgebruikers. De werkgroepleden zijn ambitieus en willen de Parijse klimaatdoelen versneld verwezenlijken, daartoe hebben ze een aantal doelen geformuleerd en zich daaraan gecommiteerd.

De werkgroep Logistiek is binnen de sector de groep die het verduurzamen van logistiek vastgoed op de agenda zet. Daarbij hangt ook deze groep de werkwijze van het Deltaplan Duurzame Renovatie aan: het normeren op het werkelijk verbruik, in plaats van op theoretische labels, met de Paris Proof-benadering.

Paris Proof commitment Logistiek Koplopers binnen de sector hebben zich verbonden aan de Paris Proof doelstelling middels het Paris Proof commitment. Specifiek voor logistiek zijn door de werkgroepleden de volgende doelstelling gesteld: 1. Paris Proof ambitie:

  • vanaf 2021 alle nieuwe daken van PV-panelen voorzien of voorbereiden op plaatsing
  • in 2040 Paris Proof
  • om voorbereid te zijn op de transitie en kosten later te vermijden, zal nieuwbouw vanaf 2020 aardgasloos zijn. Bestaande Logistiek zal waar mogelijk vanaf 2040 (aard)gasloos zijn

2. Transparant

  • energiegebruik van eigen gebouwen wordt gedeeld

3. Realiseer

  • uiterlijk eind 2021 een Routekaart voor de eigen portefeuille opgesteld

4. Monitoren en rapporteren

  • De voortgang van de routekaarten en het energiegebruik wordt gemonitord en jaarlijks gerapporteerd aan DGBC

5. Promoot

  • Paris Proof wordt gepromoot naar klanten, partners en de sector

DGBC en de werkgroep Logistiek zullen door het tonen van goede voorbeelden en communicatie van oplossingen via de website en op events kennis delen.

Werkgroepleden zullen met andere organisaties in de sector voorbeeldprojecten of onderdelen van projecten aandragen van zowel nieuwe als gerenoveerde logistieke panden gebouwen, met de getroffen maatregelen en het werkelijk verbruik.