Routekaart Kantoren

De stappen die de kantorensector moet maken om kantoorgebouwen Paris Proof te maken.

ACHTERGRONDEN SECTOR

Wat zijn de specifieke omstandigheden in de kantorensector?

SCENARIO'S TOT 2050

Met welke stappen en percentages verduurzaming moet de sector rekening houden?

DE ACTIES

Bekijk het overzicht van de acties die de werkgroep heeft benoemd voor de routekaart.