Werkgroep Kantoren

De werkgroep Kantoren is een brede vertegenwoordiging van partijen uit de keten: van beleggers, ontwikkelaars, adviseurs tot eindgebruikers. DGBC werkt samen met brancheorganisaties, zoals IVBN voor de institutionele beleggers en de eindgebruikers die tevens de FMN-expertgroep duurzaamheid vormen. De eerdere werkgroep Eindgebruikers heeft zich in 2020 aangesloten bij de werkgroep Kantoren.

Binnen het Deltaplan is de werkgroep Kantoren de groep die het normeren op het werkelijk verbruik, in plaats van op theoretische labels, met de Paris Proof-benadering in 2016 op de agenda heeft gezet.

De werkgroep volgt met deze Sectorale Routekaart op de producten die ook de andere sectoren opleveren vanuit het Klimaatakkoord. Deze Sectorale Routekaart brengt alle kansen en belemmeringen in kaart, toont koploperschap en werkt aan voorbeelden en tools.

Stimuleren Vervolgens worden andere organisaties en beleggingsfondsen gestimuleerd om ook aan de slag te gaan met een routekaart voor de CO₂-reductie van de eigen gebouwenportefeuille en zich aan doelen te verbinden. Ook vanuit andere sectoren, zoals de financiële dienstverlening, bestaat interesse om zich aan werkelijk verbruik of CO₂-doelen te verbinden. Door met een meerjarenplan in de vorm van een routekaart te werken, wordt bij het opstellen van de verduurzamingsacties en maatregelen zoveel mogelijk aangesloten bij zogenoemde 'natuurlijke momenten'. Denk daarbij aan bijvoorbeeld groot onderhoud of een transformatie.

DGBC zal daarbij tools opstellen voor deze opschaling, zoals een Beslisboom waarmee op grond van benchmarks en referentiegebouwen maatregelenpakketten kunnen worden uitgewerkt.

Yvette Watson - PHI Factory Werkgroepvoorzitter

Yvette Watson is mede-oprichter van PHI Factory, helpt organisaties te versnellen naar een circulaire economie en de voorzitter van de werkgroep Kantoren. Daardoor heeft zij een grote rol gespeeld in het tot stand komen van deze routekaart. Watson vertelt over het proces om deze routekaart op te stellen, de routekaart zelf en de financiering van de verduurzamingsopgave.

"Voor de sectorale routekaart Kantoren hebben we de werkgroep Kantoren en de werkgroep Eindgebruikers samengevoegd. Rond de tafel zit dus een zeer divers gezelschap: eigenaren, huurders, institutionele beleggers, financiële sector, adviseurs, aannemers en uitvoerders van het rijksbeleid. Met elkaar hebben we een ideaal neergezet over hoe de kantorenmarkt zich zou kunnen ontwikkelen."

Maak kennis met de mensen uit de werkgroep Kantoren

Frank Verwoerd

Head of Research & Market Intelligence at Colliers International

"Er komt veel bij kijken om Paris Proof-doelstellingen te bereiken en ik hoop dat deze routekaart het helderder maakt en uiteindelijk ook makkelijker maakt om beslissingen te nemen om te komen tot de uiteindelijke doelstellingen."

Floor van Dalen

Facility Advisor bij Vattenfall

"Als we aan de klimaatdoelstellingen van Parijs willen voldoen, we nu actie moeten ondernemen. Maar ook dat die stappen te overzien zijn, als we er maar nu mee beginnen."