KiesZon blijft mogelijkheden vinden om logistieke gebouwen te benutten

Innoveren met de zon

Het jaar 2020 is zonnig en ook nu schijnt de zon. De opbrengst van de kilometers vierkante meter zonnepanelen schiet omhoog. Maar het aantal vierkante kilometers zonnepanelen groeit ook nog steeds hard. Het bedrijf KiesZon is leverancier en installateur van zonnepanelen op logistiek vastgoed. Aan de telefoon Bram Peperzak, Operationeel Directeur bij de zelfbenoemde vormgevers van de solarrevolutie dat de afgelopen jaren bijna 270 duizend zonnepanelen heeft geïnstalleerd op logistieke panden. Met maandelijks een opbrengst van tientallen miljoenen kWh. Peperzak blikt terug op de afgelopen jaren, kijkt vooruit en vertelt wat er nodig is om de revolutie verder te versnellen.

In totaal installeerde het bedrijf al ruim 500 duizend zonnepanelen in Nederland, waarvan ruim de helft op logistieke panden. Het grootste logistieke project telt 29 duizend panelen, terwijl het kleinste project toch ook nog 546 panelen telt. Bram Peperzak heeft wel een idee waarom PV (Photo Voltaic, de technische term voor zonnepanelen) zo populair is. “Vanuit een duurzaamheidsambitie wordt er vaak gekozen voor PV en het imago speelt ook een rol, maar een grote reden is de gedaalde prijs voor zonnestroomsystemen. De prijs is zelfs stevig gedaald, het is nu minder dan de helft dat de prijs acht jaar geleden”, vertelt Peperzak die denkt dat de prijs wel blijft dalen maar minder snel dan de afgelopen jaren.

Focus op eigen gebruik Er is dus een groeiende vraag naar zonnepanelen op logistieke panden. Waar in 2015 een enkel dak werd voorzien van PV-panelen, is het zeker sinds 2017 spitsuur. “Tot ongeveer drie jaar geleden lag de focus vooral op opwekken voor eigen gebruik”, vertelt Peperzak, “maar dat is voor logistieke panden niet zo interessant, die hebben al een relatief laag energiegebruik.” Daar kwam door de steeds lagere investeringskosten verandering in. Een businesscase waarbij je (het grootste deel van) de opgewekte energie direct aan het net levert, werd haalbaar, waardoor het volledige dak benut kan worden. Daardoor heeft PV op logistieke gebouwen een enorme vlucht genomen.”

Renovatie heeft andere obstakels Vooral in nieuwbouw is het mede dankzij de SDE+-subsidie heel hard gegaan. “Daar is vaak al de wil vanaf het allereerste begin”, merkt Peperzak. Bij bestaande panden is die ambitie er vaak ook, maar zijn er andere obstakels, weet hij te melden. Hoewel de dalende prijzen en succesvolle businesscases veel partijen over de streep trekken, zijn door de groeiende populariteit er juist ook nieuwe bezwaren.

Tot ongeveer drie jaar geleden lag de focus vooral op opwekken voor eigen gebruik

Bram Peperzak

Operationeel directeur

KiesZon

CBRE Global Investors in 's-Heerenberg

Het zonnedak van CBRE Global Investors in 's-Heerenberg produceert met bijna 9.000 panelen meer dan 2.000.000 kWh aan stroom!

Een vierkante meter zonnepaneel weegt ongeveer 15 kilo, 10 centimeter water 100 kilo

Bram Peperzak

Operationeel directeur

KiesZon

Draagkracht dak

Bij renovaties is de draagkracht van het dak soms een heikel punt. Tegenwoordig worden zonnepanelen en de installatie daarvan al in allerlei normen, wet- en regelgeving en keurmerken opgenomen. Pakweg twintig jaar geleden was dat nog niet zo. Zeker panden uit de jaren 90 en 00 kunnen een te ‘dunne’ dakconstructie hebben, toen daar nog geen focus op lag. Peperzak heeft die drempels al overgeslagen, oplossingen draagt hij aan. Maar eerst schetst hij nog de context.

“In Nederland hanteren wij verschillende veiligheidsklassen voor gebouwen. De klasse die van toepassing is, is afhankelijk van de functie van een gebouw. Zo is er een verschil in veiligheidsrisico’s tussen een strooizoutopslag of een gebouw met veel mensen erin, zoals een school of ziekenhuis. Logistieke panden vallen vaak tussen categorie twee en drie. Tegenwoordig gaat het al vaak naar klasse 3, omdat logistiek meer is geworden dan alleen opslag, het zijn nu vaker distributiecentra met meer werknemers erin .” Met die achtergrond blijkt dat veel panden wel sterk genoeg zijn voor zonnepanelen, dat is helemaal het probleem niet. “Een vierkante meter zonnepaneel weegt ongeveer vijtien kilo. Ter vergelijking: tien centimeter water weegt al honderd kilo”, rekent Peperzak uit. Het probleem zit dus niet in de panelen, maar in de mogelijke piekbelasting. “En dan vooral sneeuw en wind.”

Rukwinden en sneeuwstormen De afwatering moet altijd goed zijn, ook zonder een zonnepaneel op het dak. Om dan een dak toch verder te belasten zodat het rukwinden, sneeuwstormen en regenbuien aankan terwijl er PV-panelen op het dak liggen, zijn er veel creatieve oplossingen. “Draagsystemen van de panelen ontwikkelen zich door. Ballast wordt beter gespreid en zij- en achterplaten zorgen voor minder windbelasting dus minder ballast. De dakconstructie en bedekking kunnen eventueel aangepast worden. Er zijn dus mogelijkheden.”

Zonnedak Dokvast Tilburg door KiesZon

Het zonnedak van DOKVAST in Tilburg produceert met 11.620 panelen elk jaar 3.100.000 kWh aan groene stroom.

Verzekeraars Een andere belemmering kan opgeworpen worden door verzekeraars. Ongeveer twee jaar geleden kwamen de eerste berichten in het nieuws van verzekeraars die de premies verhogen als er zonnepanelen zijn geïnstalleerd. Veel aanjagers van zonnepanelen maken zich er boos over, Peperzak niet, al is er volgens hem nog nooit brand geweest bij een logistiek project. “Het is tot nu toe alleen bij particulieren misgegaan, en dan ook nog vooral bij in het dak geïntegreerde systemen.”

Peperzak betrekt de verzekeraar juist extra vroeg bij zijn werkzaamheden: “Vanaf het eerste moment, dus al als de verkennende gesprekken nog lopen, halen we de verzekeraar er al bij. Zo wordt de verzekeraar niet verrast.” Tegelijkertijd is hij met de branchevereniging van de Nederlandse zonne-energiesector Holland Solar betrokken bij de nieuwe SCOPE 12-richtlijn. Die richtlijn legt op dat een onafhankelijke derde partij de zonnedaken controleert. En niet alleen het eindresultaat. “Er komen drie controlemomenten: tijdens de engineering, gedurende het installeren en een opleverinspectie.” Op die manier komt er ook voor de verzekeraars meer inzicht. Want dat is volgens Peperzak de reden van de premiestijging: “Er is te veel onbekend, dus is het een hoog risicoprofiel. En er is nog een te lage risicospreiding, doordat verzekeraars vaak een beperkt aantal gebouwen met een zonnestroomsysteem op het dak in de portefeuille hebben. Verzekeraars zullen snel meer kennis en ervaring opdoen en door het grote aantal projecten dat nu wordt gerealiseerd ontstaat er ook spoedig voldoende risicospreiding.”

Snelle ontwikkeling De toekomst ziet Peperzak zonnig in. Mede door de razendsnelle ontwikkeling van de industrie: “Waar de grootste rek uit de prijsdaling lijkt, zit er nog volop groeipotentie in de opbrengst van de panelen. Was dat in 2012 nog rond de 180 wattpiek, nu is dat al 340 wattpiek en ik verwacht dat zonnepanelen volgend jaar al naar 400 wattpiek gaan.” De opbrengst van een paneel is dus ongeveer verdubbeld vergeleken met 2012. En als die groei hand in hand gaat met het enorme potentieel aan daken in Nederland, dan ziet de toekomst voor hernieuwbare energie er zonnig uit.

Zorgen over en maatregelen voor garantie netcapaciteit

Hoe meer zonnedaken, des te groter de druk op het energienet. Dat is in sommige gebieden van Nederland nu al een probleem. Doordat stroom ook wordt teruggeleverd, zorgt dat voor een hogere belasting. Dit is een relatief nieuw probleem. De eerste zonnedaken en veel zonnepanelen bij particulieren zijn voor eigen gebruik. Toen was het nog in evenwicht. Inmiddels zijn de zonnedaken zo groot en efficiënt dat er massaal wordt teruggeleverd. En hoewel het net in Nederland goed voldoet, is het niet berekend op piekbelastingen. En dat gebeurt nu wel steeds meer, zeker als het zonnig is, wordt het net intens en lang belast. “Het is net als wanneer alle Tesla-eigenaren in Nederland op hetzelfde moment hun auto opladen, dat kan ook niet. Dit is net omgekeerd, maar het probleem is hetzelfde”, vertelt Bram Peperzak, operationeel directeur van KiesZon. Opslag als onmisbare schakel

Teslarijders zijn nog te sturen in hun oplaadmoment. Helaas is de zon lastiger te sturen. Toch is Peperzak dat van plan. “Wij innoveren door omvormers slim af te toppen en op afstand te kunnen bijstellen. Maar we onderzoeken ook hoe we het net minder kunnen belasten. Denk daarbij aan oost-west-installaties waarbij de panelen juist niet naar het zuiden zijn gericht. Dan krijg je lagere piekopbrengsten. En we werken zelfs aan een systeem waarbij de panelen tijdelijk kunnen uitschakelen als de zon het meest intens schijnt. En dat alles uiteraard in combinatie met opslag, een onmisbare schakel in de energietransitie om vraag en aanbod op elk moment te kunnen matchen”

Zonnevelden op land vormen soms een bottleneck

Dan blijft er volgens Peperzak nog een ‘bottleneck’ over: de zonnevelden op land. Die liggen in veel gevallen afgelegen en hebben vaak geen goede stroomaansluiting. Die kan gemaakt worden, maar dat kost veel (maatschappelijk) kapitaal. Elk dak heeft al een aansluiting, de panelen zijn niet zichtbaar, het oppervlak van het dak benut je (dubbel ruimtegebruik) en waar je de energie opwekt wordt die direct of in de nabije omgeving gebruikt. Peperzak begrijpt desalniettemin de keuze voor zonnepanelen op land, maar kijkend naar de vele vierkante kilometers aan logistiek dak die nog benut kunnen worden mag wat hem betreft daar vol de focus op. De oproep waarmee Peperzak afsluit luidt dan ook: “Logistiek vastgoed eigenaren, maak van je dak een duurzame energiecentrale!”

Deel deze pagina