Verzekeren van zonnedaken

Er is veel te doen over het verzekeren van zonnepanelen. De premies zouden extreem stijgen, zijn verzekeraars die niet meer willen verzekeren en schaatstempel Thialf moest de panelen zelfs uitschakelen om nog verzekerd te blijven. Gelukkig blijkt het in de praktijk niet zo extreem. Maar het is wel een feit dat de verzekeringspremie verandert als het dak van een logistiek centrum wordt 'volgelegd' met zonnepanelen. Maar dat lijkt ook logisch, omdat je dan waarde aan je pand toevoegt. De politiek heeft echter al actie ondernomen om die premies beheersbaar te houden. En verzekeraars verkennen het onderwerp ook steeds meer en werken steeds meer samen met installateurs en gebouweigenaren en -gebruikers.

Extra verzekeringskosten door zonnepanelen

‘Zonnepanelen zijn hot’, met letterlijk deze woorden opent het Verbond van Verzekeraars de Preventiebrochure Zonnepanelen. Een letterlijk en figuurlijk slim gekozen formulering. In heel Nederland worden daken in rap tempo voorzien van zonnepanelen. Maar die panelen vormen volgens de verzekeraars ook een risico op brand. Daarom maakten zij een overzicht van risico’s en mogelijke maatregelen.

Tweede Kamer wil zonnepanelen verzekerbaar houden

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen die de regering vraagt om gebouwen met zonnepanelen verzekerbaar te maken. PvdA-Kamerlid William Moorlag had de motie half juni ingediend en kreeg brede steun in de Tweede Kamer. In de motie vraagt Moorlag van de regering om stappen te zetten die bevorderen dat de risico’s van zonnepanelen afnemen en belemmeringen weg te nemen om zonnepanelen onder de dekking van verzekeringen te houden en te brengen.

De motie werd ingediend naar aanleiding van nieuws over schaatstempel Thialf. De beheerders van dat complex besloten de zonnepanelen 'uit' te zetten, omdat er anders problemen met de verzekering zouden ontstaan.

Modelakte opstalrecht zonnestroomsysteem

Stel dat een gebouweigenaar wel zonnepanelen op dak wil, maar die zelf niet wil installeren of in investeert. Dan zoekt hij een zonnepaneel installatiebedrijf dat alles uit handen neemt. Dat gaat zo ver dat die partijen ook de kosten voor hun rekening nemen. Maar daarvoor moeten zij ook leningen afsluiten, net zo goed als de gebouweigenaar een hypotheek heeft op zijn gebouw. Daar ontstaat een probleem.

Banken gaan namelijk niet zomaar twee hypotheken op één pand afsluiten. Het gevolg was dat beide bedrijven stapels documenten in moesten vullen voor hun banken. Dat kostte veel tijd en leverde niet altijd het gewenste resultaat. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) bedacht een oplossing: de modelakte opstalrecht zonnestroomsystemen. Daarmee kunnen de bedrijven eenvoudiger een verzoek tot lening indienen.

Deel deze pagina