SDE-subsidie van essentieel belang

SDE++ verandert van focus

De SDE+-subsidie is al jaren een belangrijk instrument van de overheid om de ontwikkeling van duurzame energieproductie te stimuleren. Hoewel de regeling al voor grote successen en dus veel vierkante meters zonnepanelen heeft gezorgd, wordt de regeling toch op de schop genomen. Dat wil zeggen dat de regeling vanaf 2020 wordt verbreed met meer aandacht voor CO₂-reductie en er daarom een ‘+’ bij krijgt.

Deze tekst is tot stand gekomen in samenwerking met de experts van Hezelburcht Subsidieadvies en van Van Draeckeburgh Subsidies en Financieringen.

De nieuwe regeling (SDE++) beperkt zich niet enkel tot de productie van duurzame energie, maar gaat zich ook richten op CO₂-reductie. In dit stelsel gaat er gemeten worden op basis van ‘vermeden CO₂-uitstoot’ in plaats van ‘opgewekte kWh’s’. Reden hiervoor is het bereiken van de emissiereductiedoelstellingen in 2030.

Reducerende opties In 2030 moet volgens de overheid de CO-uitstoot met ten minste 49 procent zijn afgenomen. Nieuw hierbij is dat, naast de categorieën voor de productie van hernieuwbare energie, nu ook CO-reducerende opties (anders dan hernieuwbare energie) in aanmerking komen voor subsidie. Dit resulteert in de volgende hoofdcategorieën voor de SDE++- subsidieregeling:

  • hernieuwbare elektriciteit;
  • hernieuwbaar gas;
  • hernieuwbare warmte;
  • gecombineerdeopwekking (warmte+elektriciteit);
  • CO₂-reductie: afvang en CO₂-arme productie.

Combinatie van MIA, EIA en SDE De SDE+-subsidie is de bekendste en meestgebruikte subsidie voor logistieke gebouwen, maar er zijn in totaal acht subsidiemogelijkheden, waaronder de MIA en EIA.

Stel, je investeert in een nieuw bedrijfspand waarbij je een BREEAM-NL certificering van vier sterren (Excellent) ambieert. Onder voorwaarden komt deze investering in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Energie- investeringsaftrek (EIA). Indien je ook nog duurzame energie gaat opwekken of juist energiegebruik gaat reduceren, kan je dus aanspraak maken op de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE).

RVO.nl De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland beheert de SDE-subsidies. Op de website rvo.nl is meer informatie te vinden over deze regelingen uit het verleden en is er al een vooruitblik op de SDE++-regeling voor dit najaar te lezen. Daar is ook te lezen dat de najaarsronde door de coronacrisis met twee maanden is uitgesteld en opent op 24 november.

Deel deze pagina