Miljoenen vierkante meters zonnestroom

Nederland staat niet te boek als een zonnig land, toch neemt de opwek van zonne-energie een vlucht. Steeds meer gebouwen zijn voorzien van zonnepanelen op het dak. Dat geldt voor woningen waar particulieren kiezen voor zonne-energie, maar ook zeker voor bedrijven met ruimte op het dak of op eigen grond. Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek laten zien dat het aantal zonnepanelen op gebouwen en in zonneweides flink groeit.

Explosieve groei Logistieke panden vallen onder de gebouwen met een (lichte) industriefunctie, ofwel 'bedrijven' zoals het CBS het noemt. Het CBS heeft die de logistieke sector niet losgekoppeld van de totaalcijfers. Maar het is wel meteen duidelijk dat er in 2018 een flinke groei te noteren was ten opzichte van 2017 en in 2019 opnieuw ten opzichte van het jaar daarvoor.

In 2018 was het totale opgestelde vermogen 4414 megawattpiek. Daarvan was 1662 megawatt op bedrijven geïnstalleerd.

Bron: CBS.nl

Overzicht sinds 2012 Het CBS houdt sinds 2012 de cijfers bij van het aantal zonnepanelen in Nederland. In de lijndiagram hiernaast zie je hoe de groei sinds 2017 sterk gestegen is.

Deze lijndiagram geeft het opgestelde vermogen van zonnepanelen op gebouwen met economische activiteiten weer. Dat wil zeggen, gebouwen die geen woonfunctie hebben, waaronder logistieke panden.

Martien Visser op Twitter Martien Visser, lector Energietransitie aan de Universiteit van Groningen, heeft een interessant Twitteraccount. Dagelijks deelt hij cijferoverzichten over de energietransitie. Het volgen waard! Op 26 juli 2020 deelde hij een weekoverzicht van energiebronnen in Nederland. Volgens zijn overzicht komt inmiddels ruim 10 procent van de energie uit zonnepanelen. Het geeft nog maar eens aan dat met het installeren van zonnepanelen op de daken van logistieke gebouwen al veel gewonnen is, maar dat er nog veel meer PV nodig is om de Parijse Klimaatdoelstellingen te behalen.

Deel deze pagina