Vanuit duurzaamheidsambitie én een realistische businesscase ontstond het grootste zonnedak van Amsterdam

Op een industrieterrein in het Amsterdamse havengebied ligt momenteel het grootste ‘solardak’ van de stad. Vastgoedbelegger heeft op een aantal panden rondom de Cacaoweg duizenden vierkante meters zonnepanelen geïnstalleerd in samenwerking met Vattenfall. Het initiatief kwam uit Merin zelf: “Allereerst natuurlijk omdat wij een duurzaamheidsambitie hebben”, vertelt Jan van Noordenne, Sustainability & Building Innovation Manager van de belegger.

Jan van Noordenne is zo eerlijk om daar meteen aan toe te voegen dat het een heel aantrekkelijke businesscase is gebleken. Voor de plaatsing van de zonnepanelen zijn geen contractwijzigingen met de huurder nodig. Dat mag gerust bijzonder genoemd worden voor een project waar duizenden vierkante meters zonnepanelen zijn geïnstalleerd op verschillende gebouwen: in totaal bijna 17.000 panelen op een dakoppervlak vergelijkbaar met negen voetbalvelden. Daarvoor zijn honderden kilometers kabels aangelegd en ligt er op de daken 4.500 meter aan kabelgoten. Ook moesten er omvormers geïnstalleerd worden om de gelijkstroom van de panelen om te zetten naar wisselstroom.

Samenwerking met Vattenfall De stroom die daarmee wordt opgewekt, wordt volledig teruggeleverd. In dit geval aan de energieleverancier voor de hele portefeuille Vattenfall. Gemiddeld zullen de twee daken (samen goed voor 45.000 m2 dakoppervlak) stroom opwekken dat vergelijkbaar is aan het gebruik van 1250 huishoudens. “Helaas wordt 100% van de stroom aan het net geleverd. De kosten voor de aanpassingen voor het verzwaren van de bestaande aansluiting waren zo hoog dat de businesscase niet meer haalbaar was. Daarom is er een nieuwe aansluiting per dak gerealiseerd”, vertelt Van Noordenne. De gebruiker van het pand neemt de stroom daardoor niet af. Onderzocht wordt om de panden alsnog op de nieuwe aansluiting te koppelen.

Businesscase centraal

Dankzij de wil om te verduurzamen en door de businesscase centraal te stellen, is dit enorme project geslaagd. Merin is op zoek gegaan naar de haalbare casus en hier hebben veel scenario’s de revue gepasseerd. Een draagconstructie voor een dak verstevigen brengt dan al snel te veel kosten met zich mee, indien een draagconstructie niet toereikend is valt een dak af of worden er minder panelen geplaatst. Van Noordenne geeft aan de komende tijd nog meer zonnepanelen te laten installeren: “We hebben opdracht gegeven voor nog vijf daken die we ook weer met Vattenfall zullen uitvoeren.” Voor nog drie locaties verwacht hij op korte termijn opdracht te geven. Dit zou het totaal op zeventien locaties brengen. Wel voegt de Sustainability & Building Innovation Manager er aan toe dat de zonnedaken zonder een SDE+-subsidie er niet waren geweest.

Iets aan het dak toevoegen

De huurder merkt niets van de panelen op het dak van het gebouw dat hij gebruikt. De werkzaamheden waar de huurders op de Cacaoweg ‘hinder’ van zouden ondervinden zijn in het weekend uitgevoerd. En voor de logistieke ondernemers is zelfs het huurcontract niet gewijzigd. Alleen voor Merin is er iets veranderd. Waaronder de verzekering. “Je voegt iets toe aan het gebouw, dus verandert de (herbouw)waarde. Dit heeft gevolgen voor de premie.” Toch zegt hij niets gemerkt te hebben van extreem stijgende verzekeringskosten, zoals de afgelopen maanden herhaaldelijk in het nieuws verscheen. Wellicht omdat Merin alles volgens bovenwettelijke veiligheidseisen liet uitvoeren.

Merin is trots op het grootste zonnedak van Amsterdam. Zo trots dat de nieuwjaarsborrel er werd georganiseerd. Daarnaast deelt Merin de ervaringen en blijft het niet bij dit project. Merin wil in 2021 van haar energieverbruik 50% zelf opwekken.

We hebben door de samenwerking met Vattenfall gegarandeerd een afnemer. We hebben een vaste prijs.

Jan van Noordenne Merin

Deel deze pagina