Werkgroep Retail

Missie

Voor de toekomst van de Nederlandse winkelsector is een versnelde verduurzaming van het winkelvastgoed noodzakelijk. De werkgroep Retail treedt op als activator van verduurzaming bij concrete retail projecten en stimuleert de rest van de Nederlandse winkelsector om versneld te verduurzamen, waarmee ten minste de doelstellingen van het Parijse Klimaatakkoord worden behaald.

Strategie

Om de missie te verwezenlijken is de werkgroep Retail samengesteld uit partijen met kennis of ervaring, eigen vastgoed en/of een breed netwerk binnen de Nederlandse winkelsector om partijen te stimuleren om te verduurzamen. Die samenstelling maakt het mogelijk om een breed gedragen routekaart voor het verduurzamen van winkelvastgoed op te stellen en daarnaast concrete maatregelen te identificeren en uit te (laten) voeren om te verduurzamen.

Neem contact op e-mail: info@dgbc.nl Telefoon: +31 (0)88 - 55 80 100 Adres: Zuid Hollandlaan 7 2596 AL Den Haag

Partner worden van DGBC? Bekijk hier de voordelen Blijf op de hoogte Lees hier het laatste nieuws