Programmaraad Circulariteit

De Programmaraad Circulariteit bestaat op dit moment uit zeven invloedrijke marktpartijen die zich volop inzetten om circulariteit in de gebouwde omgeving meetbaar en inzichtelijk te maken. De leden van de Programmaraad zijn aanjagers in woord én daad. Dat laten ze niet alleen zien door het gesprek aan te gaan met overheid, branchegenoten en klanten, maar ook in het delen van hun visie. DGBC vroeg hen daarom eens kritisch te kijken naar de businessmodellen van de toekomst.

ABN AMRO

"Het circulaire verdienmodel van de toekomst zie ik in de gebouwde omgeving langzamerhand tot stand komen. De contouren en de bouwstenen worden steeds duidelijker, we zijn onderweg." Petran van Heel (Sector Banker Bouw | Vastgoed) deelt zijn blik op de toekomst namens ABN AMRO.

ASSA ABLOY Entrance Systems

"Circulariteit is een reis die we zijn gestart met het ontwikkelen van nieuwe (service) producten en businessmodellen. Het verdienmodel van circulaire producten zal zich op diverse manieren gaan manifesteren." René Rustenhoven (General Manager) klom in de pen voor ASSA ABLOY Entrance Systems.

Alba Concepts

"De toekomstige circulaire leefomgeving van Alba Concepts bestaat slechts en alleen uit eerlijke, gezonde, verantwoorde bouwproducten en -materialen." Hoe dat tot uiting moet komen, legt Jim Teunizen (partner Alba Concepts) uit.

AM

"Een circulaire economie werkt alleen als de basis voor samenwerking verandert en verantwoordelijkheid van producten in de keten wordt gehouden, aldus Maarten Markus, projectmanager duurzaamheid bij AM. "In deze samenwerkingen moet niet worden gestuurd op een eenmalige transactie met een marge, maar zo veel mogelijk op waardecreatie tegen een zo laag mogelijke milieu footprint."

ROCKWOOL

In het kader van circulair bouwen blijft goed isoleren om meerdere redenen belangrijk. Zo is in het Klimaatakkoord 2019 afgesproken dat we in 2030 49% minder CO₂ uitstoten ten opzichte van 1990. In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen met 95% afgenomen zijn. Hans Spronken (manager public affairs) legt In het visiestuk van Rockwool uit, hoe zij hieraan bijdragen.

DEERNS

"Circulair of niet circulair, in alle gevallen heeft een gebouw als primaire doel de gebruiker optimaal te ondersteunen. Of het nu kantoren, ziekenhuizen, laboratoria, of musea zijn, het gebouw moet werken voor mensen. En dat natuurlijk op een toekomstbestendige manier: duurzaamheid op het vlak van energieverbruik en gezondheid van de gebruiker, maar ook circulair materiaalgebruik." Hubrecht van Ginneken (directeur) deelt zijn visie.

Kuijpers

"Onder circulaire dienstverlening verstaat Kuijpers het zo ontwerpen, realiseren, onderhouden en demonteren van projecten, dat deze een positief effect kunnen hebben op de grondstoffenvoorraad. Op deze manier kunnen wij de verantwoordelijkheid nemen om onze aarde niet verder uit te putten." Simone van der Linden deelt haar visie namens Kuijpers.

Deel deze pagina